Přijímací řízení - zápis pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče,

vyplníte si on-line žádost o přijetí, kterou pak následně s lékařským potvrzením vytisknete (necháte potvrdit lékařem) a v den zápisu ve středu 15. 5. 2024 od 7:00 do 16:00 přinesete na hlavní budovu školy. V žádosti Vám bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude zveřejněn výsledek přijímacího řízení - registrační číslo si prosím poznamenejte.

V případě potřeby více informací kontaktujte vedoucí učitelku - Bc. Sabinu Janíkovou - 770 171 483,
sabina.janikova@zsludgerovice.cz

Děkujeme


Zápis pro školní rok 2024/2025 do mateřských škol Základní školy a mateřské školy Ludgeřovice, příspěvková organizace:

 1. MŠ Ledňáčci 
  Hlučínská 110/140, Ludgeřovice
   
 2. MŠ Sovičky
  Hlučínská 496/62, Ludgeřovice
   
 3. MŠ Vrabčáci
  Vrablovec 384/26, Ludgeřovice
   

Přijímací řízení (zápis) proběhne pro všechny uvedené MŠ ve středu 15. května 2024.

Zápisem do mateřské školy se rozumí podání písemné žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, kterým je v tomto případě ředitel školy. V den podání žádosti (15. 5. 2024) je zahájeno správní řízení, které končí dnem, kdy rozhodnutí ředitele nabude právní moci.

Účastníkem správního řízení je žadatel, tj. osoba, na kterou se bude rozhodnutí ředitele vztahovat. Žadatelem o přijetí do MŠ je vždy dítě, o které se jedná. Vzhledem k tomu, že dítě není procesně způsobilé, je ve správním řízení zastoupeno zákonným zástupcem, zpravidla jedním z rodičů. Účastníci správního řízení mají práva a povinnosti, které vyplývají ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád.

i-servis.cz © 2024